• Blog: Veel Skik!

  21 december 2020

  Happy Holidays with all your Icelandic Dogs!

  De meesten van jullie weten het al wel denk ik. Van dit nest houden we knappe Skik en Skik gaat net als Loki een deel hondje worden. Tot eind januari blijft ze bij ons en dan 31 januari verhuisd ze naar Appelscha, naar onze vriendin. Skik zal vaak terug komen in Pieterburen en als alles goed gaat gaan we ook met haar fokken. Fokken voor genetische diversiteit, om ons mooie ras gezond te houden, ook over 20 jaar. Wij fokken vooral op gezondheid en op karakter. En hoe leuk is het, Skik betekend schik oftewel plezier en dat kunnen we goed gebruiken ook in 2021. Vandaar onze toepasselijk Kerstkaart!

  Most of you already know I think. We will keep handsome Skik(kja) from this litter. And Skik is going to become a partime dog just like our Loki. She will stay with us until the end of January and then on January 31 she moves to Appelscha, to our girlfriend and is going to live with her father Loki. Skik will often come back to Pieterburen and if all goes well we will also breed with her. Breeding for genetic diversity, to keep our beautiful breed healthy, also in 20 years. We mainly breed for health and character. And how nice is it, Skik means ‘having fun’ or just fun and we can use that well in 2021. See our Christmas card!

  Laat gerust een berichtje achter. Wij zijn daar erg blij mee!
  Please write a comment, you make our day!

 • Blog: Dag verslag

  21 december 2020

  Dag verslag!

  Om half 9 krijg ik van Luffie een kusje op m’n wang “Wakker worden vrouwtje” en echt ik ben gelijk vrolijk want hoe fijn is het dat de kleintjes hebben doorgeslapen voor het eerst! Geen nachtparty! Dus de tip van mijn coach Ati Dekker heeft geholpen en dat is dat Skaga er niet meer bij mag slapen. Wim werd daarentegen vanochtend wakker met de zin “Het lijkt wel of ik in een asiel slaap!” Want ja Skaga slaapt nu met de andere dames bij hem en maken de hele nacht ruzie wie er tegen zijn rug aan mag liggen. Na het verzorgen van de pups, draai ik me nog es lekker om en wordt wakker gebeld door Ati voor iets nieuws, een nieuw avontuur! Ik ga op een elektrische fiets met Ati en haar corgi’s. Miss Bera en Skaga mogen mee. En we doen dit vooral voor Skaga. We gaan fietsen op een stuk land waar geen verkeer is en Skaga als het perse moet weg kan lopen en dat doet ze ook twee keer. Op een stuk grond wat omgeploegd is en wat dus heel zwaar loopt en de tweede keer komt ze daar ook wel achter want mevrouwtje loopt opeens niet meer zo hard hahaha, net goed. Maar wat een heerlijkheid en wat hebben ze allemaal een plezier. Bijna vijf kilometer zijn we onderweg geweest, maar de honden hebben natuurlijk wel het driedubbele afgelegd. Heerlijk.
  En de elektrische fiets, pfffff wat een zaligheid, ik had nooit gedacht dat ik dat ooit zou zeggen.

  Dan naar huis, even lekker ontbijt-lunchen en dan zijn de pups aan de beurt. Want wat gaan we doen!? Ik heb met Margreet Fokkens afgesproken dat we om 3 uur bij de paarden mogen komen socialiseren. Dus de tuigjes om, riempjes vast, fietskar startklaar gemaakt door Finkie, klaar om te vertrekken. Mijn vriendin Hetty mee, want alleen met vier van die boefjes red ik dat echt niet. Eenmaal binnen weten de hondjes niet wat hun overkomt, geweldig om te zien en ook zo geweldig om de reacties van de paarden te zien, allemaal super nieuwsgierig naar de hondjes toe. Alle hondjes zijn aan bod geweest en ook alle paarden. En dan is er opeens nog een tweede stal! GEWELDIG! Ook nog met hooi erin. Moet je toch es zien op het filmpje hoe stoer en vrij de hondjes los meelopen tussen de paarden door! Voldaan gaan we weer naar huis met een kar vol erg stille, bijna slapende hondjes.

  Laat gerust een berichtje achter. Wij zijn daar erg blij mee!
  Please write a comment, you make our day!

 • Blog: Partytime!

  17 december 2020

  Laat gerust een berichtje achter. Wij zijn daar erg blij mee!
  Please write a comment, you make our day!

 • Blog: Even bijpraten…

  16 december 2020

  v.l.n.r. Lóló, Skikja, Skotta, Loki, Skaga, Luffie, Brim en Selur.

  Lang niets van me laten horen hier op de website. Mijn excuses, maar ohohoh, je snapt vast wel waarom!
  Een puppyleven is zo druk, zo gezellig druk, dat er weinig ruimte is voor andere dingen. Maar ik zal proberen het nu in te halen en veel leuke foto’s te zoeken en evt. filmpjes. Op facebook plaats ik bijna wel elke dag op z’n minst een leuke foto, maar er zijn natuurlijk genoeg mensen die dat niet hebben en juist hier trouw wachten. We hebben hele gezellige weken achter de rug met ondanks de corona veel visite, wel op afspraak en op gepaste afstand. gelukkig hebben wij een grote ruimte waar dat kan en veel zijn we ook buiten geweest. Want ondanks dat dit geen zomernestje is is het weer ons reuze mee gevallen. En onze tuin hebben we op aanraden van onze vriendin Ati Dekker in vakken gedeeld met ene mooi houten hek, zodat als het heel vies weer is, de ‘graaftuin’ dicht kan. Want vier honden is al veel maar tien honden met modderpoten door je huis te rennen is wel heel erg veel. Voor de familiefoto heb ik dit keer ze niet op een rijtje gezet, dat was te gevaarlijk, want we gebruikten het hoge bed in de Sprookjeskamer met de mooie blauwe achtergrond. En dit nest draait veel het kopje weg als ze op de foto moeten, dus is extra moeilijk. Dus portretfotootjes gemaakt. Nou dat was ook NIET makkelijk hahaha, wat een boeven! Ze mochten ook in een nieuwe kamer dus vrij rondlopen en dat is voor pupjes een hele nieuwe wereld gelijk. Ze gingen helemaal uit hun dakjes.
  Goed gelukt en toen was het tijd voor twee nachten fotoshoppen! En het resultaat op de sociale media kanalen. Veel aandacht ervoor, veel like-jes veel leuke reacties. En via de mail kreeg ik de volgende dag een bericht, dat er iets fout aan was! En ja hoor het klopte, ohmygod, hoe had ik dat over het hoofd kunnen zien en al die mensen op internet, niemand heeft het gezien hahaha! Wat dacht je wat? Lóló stond er twee keer op!
  Kijk maar es hieronder… Kan jij zien waar en waar?

  Dus nog een nachtje fotoshop en Brimmetje erop gezet. Wat nog het ergste was, ik had ook Lóló twee keer gefotografeerd en Brim dus helemaal niet. Gelukkig had ik een paar dagen ervoor onze lieve vriend Theun op bezoek gehad en hij maakt de mooiste foto’s met zijn telefoon en daarvan heb ik eentje bewerkt en erin gezet. Probleem op gelost. Dan de serie natuurlijk van Theun! Geniet lekker mee met deze mooie foto’s.

  Na deze dag een verplichte rustdag natuurlijk. Heerlijk gesocialiseerd met andere honden ook zoals je ziet.
  Deel 2 volgt in de volgende blog.

  Didn't hear from me for a long time here on the website. My apologies, but ohohoh, you can understand why I think!
  A puppy life is so busy, so pleasantly busy, that there is almost no room for other things. But I will try to catch up now and find a lot of nice pictures and possibly movies too. Almost every day I post at least a nice photo on facebook, but there are of course plenty of people who don't have social media. We have had very pleasant weeks with a lot of visitors despite the corona, by appointment and at an appropriate distance. Fortunately we have a large space where that is possible and we have also been outside in our big garden. Because despite the fact that this is not a summer litter, the weather has been not so bad for us. And on the advice of our friend Ati Dekker, we divided our garden into sections with a beautiful wooden fence, so that if the weather is very dirty, the 'digging garden' can be closed. Because four dogs is a lot, but running eight dogs with muddy feet through your house is a lot. This time I did not put the puppy's on one line to make the family photo, that was too dangerous, because we used the high bed in the Fairytale Room with the beautiful blue background. And this nest turns their heads away when they have to be photographed, so it is extra difficult. So I made single portrait photos. Well that was also NOT easy hahaha, what crooks! They were also allowed to walk and run freely in the new room and that is a whole new world for puppies. They went completely crazy.
  Well done and then it was time for two nights of photoshopping! And the result on the social media channels. A lot of attention for it, a lot of likes and a lot of nice comments. And the next day I received a message via e-mail that something was wrong! And yes it was right, ohmygod, how could I have overlooked that and all those people on the internet, nobody has seen it hahaha! What do you think what? Lóló was on it twice!
  Have a look below ... Can you see where and where?
  
  
  So another night at the photoshop and put Brimmetje on it. Worst of all, I had also photographed Lóló twice and not Brim at all. Fortunately I had a few days before our dear friend Theun visited and he takes the most beautiful photos with his phone and I edited one of them and put it in. Problem solved. Then the series from Theun of course! Enjoy these beautiful photos.
  

  Laat gerust een berichtje achter. Wij zijn daar erg blij mee!
  Please write a comment, you make our day!