• Blog: Pretty Frami

  3 november 2023

  Frami Skolli Fráhálendi

  IJslandse Hond – Nieuws – Frami Skolli Fráhálendi

  Onze Frami even in het zonnetje zetten! Vorige week, tegelijk met het afscheid van Bobbie Dillie, gingen we naar Drachten. Voor de gezondheidstesten voor Frami. De uitslagen waren goed. ECVO, vrij van alle oogziektes. Patella luxatie links vrij normaal en rechts graad 1.

  Volgend voorjaar gaat Frami zich verloven met Töfra Kolla Fráhálendi

  Frami is een schat van een hond. Hij is een echte lieverd voor alles en iedereen, er zit geen kwaad in. In Kolla ook niet, ook zij is een lieverd. En Kolla is net als haar mama Skaga ook een echte werkhond, daarom doet ze (met succes) aan schapen drijven samen met haar bazin Ingeborg. Ze rennen samen heel wat af over de weilanden in Noordwijk.
  Daar waar Kolla een werkhond is is Frami juist een kalme rustige hond. Dus de karakters vullen elkaar mooi aan.  Daarom zijn we trots op deze toekomstige combinatie en we verheugen ons op de pups.

  Icelandic Sheepdog – News – Frami Skolli Fráhálendi

  Putting our Frami in the spotlight!
  Last week, at the same time as we said goodbye to Bobbie Dillie, we went to Drachten. For wormpills for Dillie and for the health tests for Frami.
  The results were good. ECVO, free from all eye diseases. Patella luxation on the left quite normal and grade 1 on the right.

  Next spring, Frami will get engaged to Töfra Kolla Fráhálendi.

  Frami is a sweetheart of a dog. He is a real sweetheart to everything and everyone, there is no harm in it. Not in Kolla either, she is also a sweetheart. And Kolla, like her mother Skaga, is also a real working dog, which is why she (successfully) drives sheep together with her owner Ingeborg van ’t Hoff. They run together a lot across the meadows in Noordwijk. Where Kolla is a working dog, Frami is a calm, quiet dog. So the characters complement each other nicely. That is why we are proud of this future combination and we look forward to the puppies.

   

  IJslandse Hond Liefde

  Some facts:

  Kolla:
  HD A
  ECVO eyes free of all eye diseases
  Patella luxation, free normal
  Meankinship: 21.1 (Dogs Global) Inbreeding/COI 19.6 (over all generations, Dogs Global). Embark test Inbreeding/COI is 14.
  Complete dentition. Double dew claws.

  Frami:
  HD A,
  ECVO eyes free of all eye diseases
  Patella luxation, left free normal, right grade 1
  Meankinship: 18.1  Inbreeding/COI 14.8 (Dogs Global). Embark test: Inbreeding/COI 10%.
  Complete dentition.  Double dew claws. 

  Genetically it will be a very interesting litter (They will belong to the green group, Dogs Global).

  Laat gerust een berichtje achter. Wij zijn daar erg blij mee!
  Please write a comment, you make our day!

 • Blog: Halloween with Laura and Dillie

  29 oktober 2023

  Surrealistische kunst met IJslandse Hond

  Halloween Party met de IJslandse Hond in de hoofdrol.
  Er is weer zoveel te vertellen en het was echt de afgelopen periode zo chaotisch hectisch druk dat het er niet van kwam om hier te schrijven aan jullie. Meerdere oorzaken, waarvan wel de belangrijkste de drukte om onze pupjes heen. Van verzorging, opvoeden, genieten met volle teugen en dan de zoektocht naar nieuwe baasjes en het uiteindelijke plaatsen van het kleine grut. Sommige puppy’s bleven natuurlijk langer hier vanwege de export naar bv Polen, België en Ierland enz. Als allerlaatste ging onze lieve Darling Dillie. De lieve Ierse familie kwam bij ons logeren en bleven drie nachten. Heerlijke drukke dagen. En net als met de andere nieuwe baasjes hebben ook met dit gezin vrienden gemaakt en zijn we uitgenodigd om ook naar Ierland te komen. 

  Surrealistische kunst met de IJslandse Hond

  Halloweenparty, Surrealistische kunst met de IJslandse Hond     

  Veertien kleine wondertjes is niet niks.

  Twee nestjes die elkaar ook twee weken overlapten. We nemen ons voor dit in de toekomst niet weer te doen. Want zoals wij onze hondjes verzorgen, opvoeden en alle individuutjes gelijke aandacht willen geven, dat gaat bijna niet. Dat is dit keer wel gelukt maar het koste echt veel energie. Het was een driedubbele dagtaak. Hahaha, maar ook wij worden een dagje ouder.


  Het eerste nest van lieve Skikkja met Godi. Het tweede fantastische nestje van Bambi Skaga met onze eigen Magnus.

  Niet alleen drukte met de puppen van ons, maar ook hebben we meegeholpen met het plaatsen van pups van andere fokkers, waar we recent een actieve samenwerking mee zijn gestart en een mooie website mee hebben gemaakt. Neem gerust eens een kijkje bij www.ijslandsehond.nl

  Het afscheid van Dillie


  Met het afscheid van Dillie heb ik nog meerdere fotoshoots mogen doen. Wat een bofkont voel ik me want zowel het Ierse meisje als onze knappe Dillie waren zulke mooie en goede modellen. Eenmaal vertrokken heb ik nog wel menig traantje gelaten, want zowel Wim als ik hadden toch een hele speciale band met dit hondje (ook met de andere pups). Inmiddels zijn ze goed aangekomen en is Dillie goed aan het settelen ook in zijn nieuwe huis. We wensen iedereen , ook de andere lieve puppen, Prins Ferre, Luffe, Fjóla, Koko, Gifta, Remmelok, Wobbe, Hoppa Jikke, Saga, Knuffelknoesje, Funny, Fjalli en Whizzy een heel fijn leven toe en alle baasjes en bazinnetjes veel geluk met hun lieve hartendiefjes.

  Surrealistische Halloween party met IJslandse Hond.

  Surrealistische kunst met IJslandse Hond. Little friends in wonderland

  Pure Liefde met de IJslandse Hond

  Halloween Party starring the Icelandic Sheepdog.


  There is so much to tell
  and it has been so chaotically hectic lately that I didn’t get around to writing to you here.

  Several causes, the most important of which is the crowds surrounding our puppies. From care, raising, enjoying to the fullest and then the search for new owners and the eventual placement of the little ones. Some puppies of course stayed here longer because of the export to Poland, Belgium and Ireland, etc.

  Last but not least

  Our dear Darling Dillie went. The lovely Irish family came to stay with us and stayed for three nights. Wonderful busy days. And just like with the other new owners, this family has also made friends and we have been invited to come to Ireland.

  Bye Bye Icelandic Sheepdog Darling Dillie

  Bye Bye Icelandic Sheepdog Darling Dillie

  Fourteen little miracles

  Fourteen little miracles is no small feat. Two litters that also overlapped for two weeks. We intend not to do this again in the future, because the way we care for and raise our dogs and want to give all individuals equal attention, we succeeded this time, but it really took a lot of energy. It was a triple day job hahaha, but we are also getting older, not 18 anymore. giggle giggle.

  The first litter of sweet Skikkja with Godi and the second, also fantastic litter of Bambi Skaga with our own Magnus.

  Not only busy with our puppies, but we also helped placing puppies from other breeders, with whom we recently started an active collaboration and created a beautiful website. Feel free to take a look at www.ijslandsehond.nl


  After saying goodbye to Dillie
   

  I was able to do several more photo shoots. How lucky I feel because both the Irish girl and our beautiful Dillie were such beautiful and good models. Once I left, I shed many tears, because both Wim and I had a very special bond with this dog (also with the other puppies). They have now arrived safely and Dillie is settling in well in his new home.

  We wish everyone, including the other sweet puppies, Prins Ferre, Luffe, Fjóla, Koko, Gifta, Remmelok, Wobbe, Hoppa Jikke, Saga, Knuffelknoesje, Funny, Fjalli and Whizzy, a very happy life and all owners and mistresses good luck with their sweet sweethearts.

  Laat gerust een berichtje achter. Wij zijn daar erg blij mee!
  Please write a comment, you make our day!

 • Blog: Darling Dillie

  3 oktober 2023

  Darling Dillie is inmiddels uitgegroeid als ons professionele fotomodel. Deze knappe IJslandse honden pup weet precies hoe hij je moet charmeren en hoe hij op zijn liefst in de camera moet kijken. Zie hem toch es zitten! wat een bink.

  Darling Dillie 3-10-2023 IJslandse Hond

  Darling Dillie 3-10-2023 IJslandse Hond

  Darling Dillie is a professional Photomodel Icelandic Sheepdog. He knows what to do and knows how to reach you with his lovely eyes! Isn’t he lovely?!

  Darling Dillie is a professional Photomodel Icelandic Sheepdog. He knows what to do and knows how to reach you with his lovely eyes!
  Sweet Darling Dillie 3-10-2023

  Laat gerust een berichtje achter. Wij zijn daar erg blij mee!
  Please write a comment, you make our day!

 • Blog: Op visite in Zweden

  2 oktober 2023

  Magnus vertelt:

  Hallo allemaal,
  Zoals ik al verteld heb, gaan mijn baasje en ik al snel de grote overtocht naar het wilde Zweden maken. Dat komt nu wel steeds dichterbij, de koffer staat al klaar. Nou ja, soort van, ik haal mijn ingepakte lievelingsspeeltjes er steeds weer uit. Mijn baasje heeft mij gisteren nog geborsteld, want volgens haar moet ik toch wel een goede indruk maken als ik mijn pups voor het eerst ontmoet. Zelf zijn het allemaal zulke knapperds, die hebben geen borstelbeurt nodig. Mijn baasje kijkt er erg naar uit om ze allemaal uitgebreid te knuffelen. Ik heb een mooi plekje bij mijn baasje in Leeuwarden, maar mijn Zweedse pups van zes weken oud zoeken allemaal nog hun eigen huisje met mensen die ook graag een van deze lieverds voor de rest van hun leven zou willen knuffelen. En anders ontvoert mijn baasje ze wel voor zichzelf. Er is nog wel plek in de rugtas van het baasje voor 1 of 2. Want kijk die koppies nou, hoog knuffelgehalte of niet dan? En kijk naar mij, met zo’n vader als ik zullen het ook knapperds blijven hoor. Dus alsjeblieft, help mij, meneer Magnus, om een plek voor mijn Zweedse pups te vinden voordat er van mij alimentatie geëist wordt of dat mijn baasje een zelf in huis opneemt.
  Groetjes van Baby Magnus
  Pups Zweden okotober 2023

  Pups Zweden oktober 2023      Hello all, As I have already told you, my owner and I will soon make the big crossing to wild Sweden. That’s getting closer now, the suitcase is already ready. Well, sort of, I keep taking out my wrapped favorite toys. My owner brushed me yesterday, because she thinks I have to make a good impression when I meet my puppies for the first time. They’re all such beautiful things themselves, they don’t need any brushing. My owner is really looking forward to hugging them all extensively. I have a nice place with my owner in Leeuwarden, but my six-week-old Swedish puppies are all still looking for their own home with people who would also like to cuddle one of these sweethearts for the rest of their lives. And otherwise my owner will kidnap them for himself. There is still room in the owner’s backpack for 1 or 2. Because look at those faces, high cuddly content or not? And look at me, with a father like me, they will remain handsome. So please, help me, Mr. Magnus, find a home for my Swedish puppies before I’m required to pay child support or my owner takes one in himself. Best regards Baby Magnus

  Laat gerust een berichtje achter. Wij zijn daar erg blij mee!
  Please write a comment, you make our day!

 • Blog: Lazy autumn greetings

  25 september 2023

  Icie bedfun

  Icie bedfun

  Zonnige herfst middagen in onze tuin. Wij kunnen er geen genoeg van krijgen en genieten enorm. De dames en vooral Bobbie Dillie jumpt nog lekker in de ondiepe zwembadjes die nog overal staan en rent daarna als een dolle heen en weer om vervolgens voordat ik er erg in heb pardoes in m’n schoot te springen met zijn kletsnatte Mögli kontje. We hebben deze week een rustweekje. Was ook wel nodig want wat een overlood aan belevenissen de afgelopen weken, het kon niet op. 
  Wat is het heerlijk om te zien hoeveel liefde de kleine krijgt van mama Skaga. En ook van de andere dames. Een overdosis aan liefde, heerlijk om dit mee te mogen maken. Volgende week staan de laatste entingen gepland en dan nog drie weekjes en dan of he goes to Ireland. Maar tot die tijd is de knappe meneer nog helemaal van ons Jippie!!! Genieten jullie mee met alle foto’s?

     

  Sunny autumn afternoons. We love it and enjoy it. The dogs enjoy their last moments in the undeep swimmingpools. Mostly young Dillie jumps in and after that very quickly, before I see it coming, on my lap, spetters all over! The last days we are only relaxing, the pup needs it, bacause it was really busy last weeks. He sleeps a lot now, after swimming and teasing hahaha. Its so wonderful also to see how much love he gets from his mother Skaga and also from the other red ladies. An overload of love is falling over him. Next week we will go for the last vaccinations, than wait another three weeks and of he goes to Ireland… Untill than he is just ours Jippie! Enjoy his photo’s with us… And of course more and more to come.

       

  And Happy Birthday to grandfather Loki ( Fox Meadow Hjalmberi Lokasson ) 5 years old.

  Prins Loki SnowFlokiu 5 jaar

  Prins Loki SnowFloki  5! Happy Birthday!!

  Laat gerust een berichtje achter. Wij zijn daar erg blij mee!
  Please write a comment, you make our day!

 • Blog: September blues

  21 september 2023

  Eindelijk weer een blogje van ons. Wat hebben we veel beleefd. we zijn 14 IJslandse honden pups verder en allemaal hebben ze het meeste perfecte huisje gekregen. We zijn super trots daarop. De Berebootjes en De Bambi club, we zullen jullie nooit vergeten en gaan zeker ook nog bij jullie allemaal langs op visite. Alleen Bobbie Dillie woont nu nog bij ons. Hij wordt half oktober opgehaald en gaat verhuizen naar het mooie Ierland. Tjonge jonge wat een bofkontjes zijn het, ook de nieuwe familie, dat ze zo’n leuk hondje krijgen want dat is Dillie. Wijs, lief, stoer en voor de duvel niet bang, Gaat bijna alle dagen mee op tour, of in de taxitas of in de crosskar en een wandelingetje op zijn tijd, hij vind alles leuk.

  De melkbar is open.

  De Berebootjes, de melkbar is open en is erg lekker.

  De Bambi Club

  De Bambi Club
  IJslandse honden pups in Nederland

  Onze pupjes zijn zoals ik al vertelde allemaal verzegd, maar bij onze vriendin Leonore zijn nog twee lieve reutjes beschikbaar, waarvan Bambi Skaga de tante is. En vrijdag komt deze hele club naar Pieterburen om op de foto gezet te worden. PARTY! Foto’s gaan volgen, dat is beloofd.

  Dan hebben we de inschrijving geopend voor het aanstaande nest, eind volgend jaar van onze lieve Twirre Frida FráhálendiWie haar verloofde wordt dat spant er nog om, maar we hebben al wel een ideetje daarover.
  Wil je meer info, stuur dan een emailtje naar: astridingridwevers@gmail.com

  IJslandse Hond Twirre Frida

  IJslandse Hond Twirre Frida Fráhálendi, onze trots van onze kennel.

  Finally another blog from us. We have experienced so much. We are 14 Icelandic dog puppies later and they have all been given the perfect home. We are very proud of that. The Berebootjes and The Bambi club, we will never forget you and will certainly visit you all. Only Bobbie Dillie still lives with us now. He will be picked up in mid-October and will move to beautiful Ireland. Wow, how lucky they are, including the new family, that they get such a nice dog because that is Dillie. Wise, sweet, tough and not afraid of the devil, he goes on tour almost every day with us, or in the taxi bag or in the cross cart and goes for a walk every now and then, he likes everything.

  As I said, our puppies are all sold, but our friend Leonore still has two sweet males available, of which Bambi Skaga is the aunt. And on Friday this entire club will come to Pieterburen to have their picture taken. PARTY! Photos will follow, that’s promised.

  Then we have opened registration for the upcoming litter of our dear Twirre Frida Fráhálendi at the end of next year(2024). It’s still a matter of who her fiancé will be, but we already have an idea about it. For more info send us an email:astridingridwevers@gmail.com

  Laat gerust een berichtje achter. Wij zijn daar erg blij mee!
  Please write a comment, you make our day!

 • Blog: De Bambi-Club

  9 augustus 2023

  De Bambi-Club IJslandse Honden pups te koop

  De Bambi-club is vandaag vier weken oud, eten al pap, ontdeke dat ze tandjes hebben.
  Dus het duurt nu niet lang meer dat ook de brokjes op hun menu komen te staan.
  Ze hebben al praatjes voor tien, maar desondanks dat is het toch ook wel weer een rustig gemoedelijk nestje.
  Heerlijk, we genieten er echt van, ook al is het best druk met twee nestjes tegelijk. Het overlapt elkaar, ook omdat er een paar hondjes blijven tot ze 15 weken zijn, omdat ze naar het buitenland verhuizen of eerst nog op vakantie gaan.

  De BambieClub Icelandic Sheepdogs

  The Bambi club is four weeks old today, already eating porridge, discover they have teeth. They grow so fast!

  So it won’t be long now that the kibble will also be on their menu.

  They already have talks for ten, but despite that it is still a quiet friendly nest.

  Fantastic, we really enjoy it, even though it is quite busy with two litters at the same time. It overlaps, also because a few dogs stay until they are 15 weeks old, because they move abroad or go on holiday first.

  The Stairway to Barbie!

  Icelandic Sheepdog on the Stairway to Barbie

  Laat gerust een berichtje achter. Wij zijn daar erg blij mee!
  Please write a comment, you make our day!

 • Blog: GoldenBoy Rjemme Lok

  10 juli 2023

  Bij wie mag ik komen wonen? ik ben de ‘GoldenBoy’, zo noemen ze mij, maar in het echt heet ik Rjemme Lok en dat betekent ‘Crème Geluk’ en mijn vachtkleur is, ja je raadt het al, crème! Ik ben net klaar met kuiltje graven, dus ik ben op dit moment op deze foto ec ht op m’n mooist. Ik ben heel lief, knuffel graag en heb een zacht karakter volgens mijn mensenvrouwtje. Ik was zaterdag 8 juli 7 weken oud geworden. Vind je mij niet knap? Ik lijk wel op een koalabeertje zegt mijn vrouwtje. Je mag meer informatie over mij vragen hoor, stuur maar een e-mailtje naar astridingridwevers@gmail.com en dan stuurt ze jou een ook berichtje terug. Of je mag ons ook bellen of WatsApp sturen op 0031623161597
  Word je ook lid van onze facebook-kennelpagina? Klik hier om er naartoe te gaan.
  Mijn moeder is trouwens knappe Skikkja. En mijn oma Skaga en mijn overovergrootoma Miss Bera.

  Pup Icelandic Sheepdog
  IJslandse Honden pup
  Who can I come and live with?
  I’m the ‘GoldenBoy’, that’s what they call me, but my real name is Rjemme Lok, which means ‘cream happiness’ and my color is yes, you guessed it, cream. I just finished digging a hole, so I’m really at my best in this photo. I am very sweet, like to cuddle and have a soft character according to my human wife. I turned 7 weeks old today. Don’t you think I’m pretty? I look like a koala bear says my lady…For more information you can give us a phonecall or a WhatsApp message on 003123161597 or send an email to astridingridwevers@gmail.com and my misses will send you an answer, promissed!

  Vandaag was een dagje met veel rust weer voor de pupjes, zolang het te warm was en toen begonnen we aan een voor hun nieuw projectje. Hahaha, de halsbandjes om! Een gepiep van jewelste en daarna krabben en aan elkaars riempje bijten. We lieten ze een uurtje om en hebben ze gauw bevrijd. Toen moest er voor de ‘GoldenBoy’ een promotiefilmpje gemaakt worden en dan hebben we dat maar gelijk ook voor de andere nieuwe baasjes gedaan. Dus iedereen mocht meedoen, wat een feest. Na afloop snackies van de Discus die Finkie voor ze gehaald had vanmiddag. Lekker kauwen, eindelijk, want de gewone kluifjes hadden ze niet echt zin in, maar deze met gegrilde kipkrokantjes eromheen, wauwieeeee! Half uurtje en toen weer afgepakt, zonder gepiep en nu liggen ze hier buiten bij ons onder de tent, helemaal voor pampus.
  Oh ja ik vergeet het haast te vertellen, maar detail, even kijken naar Skaga haar kontje! Door kapper Ati hygiënisch geknipt voor de aankomende bevalling. Nou het staat best wel koddig!

  Today was a day with a lot of rest for the puppies, as long as it was too hot.  Then we started one for their new projects. Hahaha, the collars on! A squeak of jewelest and then scratching and biting each other’s leash. We left them on for an hour and after that quickly freed them. Then a promotional film had to be made for the ‘GoldenBoy’ but we decided that all brothers and sisters could join in, why not. Also nice for all the new owners.  So everyone could participate, what a party. Afterwards snackies from the animalsshop ’the Discus’, that Finkie bought this afternoon. Nice chewing, finally, because they didn’t really feel like eating the regular chews, but this one with grilled chicken crisps around it, wow! Half an hour and then taken away again, without squeaking and now they are here outside with us under the partytent, completely for pampus. Oh yes I almost forgot to tell you, but detail, take a look at Skaga’s ass! Hygienically cut by hairdresser Ati for the upcoming delivery. Hm it’s quit pretty, don’t you think?!

  IJslandse Hond pupje

  Laat gerust een berichtje achter. Wij zijn daar erg blij mee!
  Please write a comment, you make our day!

 • Blog:

  18 juni 2023

  IJslandse Hond Puppies

  Vier weken oud / Four weeks old

  De pups zijn nu vier weken oud en spelen al, hebben al tandjes, eten al pap, eten ook al geweekte brokjes, plassen en poepen al veel buiten. Eentje stond gisterenavond al voor de deur omdat ze moest poepen en wilde graag naar buiten. En ze zijn zooooo mooi! Geniet mee met de mooie portretjes die we van onze IJslandse Honden gemaakt hebben en ook van de leuke foto’s van onze IJslandse Honden pup hulpjes, toen ze de nageltjes geknipt kregen en gewogen moesten worden. De twee meisjes op de foto’s zijn de kleinkinderen van onze vriendinnen. Wat een heerlijke middag.
  De pups zijn van Lilla Skikkja Fráhálendi en van Fra Blönduós Godi.

  Icelandic sheepdog

  Icelandic Sheepdog
  IJslandse Hond
  Puppy time!

  The puppies are now four weeks old and are already playing, have teeth, are already eating porridge, are already eating soaked Eukanuba, are already peeing and pooping outside a lot. One was already at the door last night because she had to poop and wanted to go outside. And they are soooo beautiful! Enjoy the stunning portraits we made of our Icelandic Sheepdogs and also the nice pictures of our Icelandic Sheepdog puppy helpers, when they had their nails trimmed and had to be weighed. The two girls in the photos are the grandchildren of our friends. What a wonderful afternoon.
  Puppies from Lilla Skikkja Fráhálendi and Fra Blönduós Godi.

  Skikkja en Godi maart 2023

  Skikkja en Godi maart 2023

   

  Puppy Portrets

  Helping girls

  Little adventures
  With Valentijn

  Laat gerust een berichtje achter. Wij zijn daar erg blij mee!
  Please write a comment, you make our day!

 • Blog: Puppyspam

  3 juni 2023

  Een stukje puppyspam.

  Onze IJslandse Honden Puppy’s hebben de oogjes open.
  En we deden de de allereerste fotoshoot met ze. En ze deden het perfect, als volleerde modellen.
  Het is echt genieten, alle dagen weer. ze maken ook al klein wandelingetjes, oké een paar centimeter maar misschien, maar toch, voor hun is het al een marathon.

  Puppyspam

  Some puppyspam.
  My Icelandic Sheepdog Puppy’s just opened their eyes!
  They had also their first Photoshoot today!
  It’s such a joy everyday to see them growing. They do already little walks. Okay, its just a few centimeters, but for them its quit a walk!
  Do you want to now more about this breed? Feel free to ask us for information. We love to talk about this wonderfull breed.

  Breeders of Icelandic Sheepdogs, kennel Frá Hálendi – Netherlands
  For more info: astridingridwevers@gmail.com  or 0031623161597 (also Whatsapp)

  Icelandic Sheepdog IJslandse Honden familie

  Kennel Frá Hálendi, fokkers van de IJslandse Hond in Nederland
  Voor meer informatie stuur ons geruist een email of bel of stuur een whatsApp bericht.
  astridingridwevers@gmail.com  0031623161597

  Laat gerust een berichtje achter. Wij zijn daar erg blij mee!
  Please write a comment, you make our day!