• Blog: Halloween with Laura and Dillie

  29 oktober 2023

  Surrealistische kunst met IJslandse Hond

  Halloween Party met de IJslandse Hond in de hoofdrol.
  Er is weer zoveel te vertellen en het was echt de afgelopen periode zo chaotisch hectisch druk dat het er niet van kwam om hier te schrijven aan jullie. Meerdere oorzaken, waarvan wel de belangrijkste de drukte om onze pupjes heen. Van verzorging, opvoeden, genieten met volle teugen en dan de zoektocht naar nieuwe baasjes en het uiteindelijke plaatsen van het kleine grut. Sommige puppy’s bleven natuurlijk langer hier vanwege de export naar bv Polen, België en Ierland enz. Als allerlaatste ging onze lieve Darling Dillie. De lieve Ierse familie kwam bij ons logeren en bleven drie nachten. Heerlijke drukke dagen. En net als met de andere nieuwe baasjes hebben ook met dit gezin vrienden gemaakt en zijn we uitgenodigd om ook naar Ierland te komen. 

  Surrealistische kunst met de IJslandse Hond

  Halloweenparty, Surrealistische kunst met de IJslandse Hond     

  Veertien kleine wondertjes is niet niks.

  Twee nestjes die elkaar ook twee weken overlapten. We nemen ons voor dit in de toekomst niet weer te doen. Want zoals wij onze hondjes verzorgen, opvoeden en alle individuutjes gelijke aandacht willen geven, dat gaat bijna niet. Dat is dit keer wel gelukt maar het koste echt veel energie. Het was een driedubbele dagtaak. Hahaha, maar ook wij worden een dagje ouder.


  Het eerste nest van lieve Skikkja met Godi. Het tweede fantastische nestje van Bambi Skaga met onze eigen Magnus.

  Niet alleen drukte met de puppen van ons, maar ook hebben we meegeholpen met het plaatsen van pups van andere fokkers, waar we recent een actieve samenwerking mee zijn gestart en een mooie website mee hebben gemaakt. Neem gerust eens een kijkje bij www.ijslandsehond.nl

  Het afscheid van Dillie


  Met het afscheid van Dillie heb ik nog meerdere fotoshoots mogen doen. Wat een bofkont voel ik me want zowel het Ierse meisje als onze knappe Dillie waren zulke mooie en goede modellen. Eenmaal vertrokken heb ik nog wel menig traantje gelaten, want zowel Wim als ik hadden toch een hele speciale band met dit hondje (ook met de andere pups). Inmiddels zijn ze goed aangekomen en is Dillie goed aan het settelen ook in zijn nieuwe huis. We wensen iedereen , ook de andere lieve puppen, Prins Ferre, Luffe, Fjóla, Koko, Gifta, Remmelok, Wobbe, Hoppa Jikke, Saga, Knuffelknoesje, Funny, Fjalli en Whizzy een heel fijn leven toe en alle baasjes en bazinnetjes veel geluk met hun lieve hartendiefjes.

  Surrealistische Halloween party met IJslandse Hond.

  Surrealistische kunst met IJslandse Hond. Little friends in wonderland

  Pure Liefde met de IJslandse Hond

  Halloween Party starring the Icelandic Sheepdog.


  There is so much to tell
  and it has been so chaotically hectic lately that I didn’t get around to writing to you here.

  Several causes, the most important of which is the crowds surrounding our puppies. From care, raising, enjoying to the fullest and then the search for new owners and the eventual placement of the little ones. Some puppies of course stayed here longer because of the export to Poland, Belgium and Ireland, etc.

  Last but not least

  Our dear Darling Dillie went. The lovely Irish family came to stay with us and stayed for three nights. Wonderful busy days. And just like with the other new owners, this family has also made friends and we have been invited to come to Ireland.

  Bye Bye Icelandic Sheepdog Darling Dillie

  Bye Bye Icelandic Sheepdog Darling Dillie

  Fourteen little miracles

  Fourteen little miracles is no small feat. Two litters that also overlapped for two weeks. We intend not to do this again in the future, because the way we care for and raise our dogs and want to give all individuals equal attention, we succeeded this time, but it really took a lot of energy. It was a triple day job hahaha, but we are also getting older, not 18 anymore. giggle giggle.

  The first litter of sweet Skikkja with Godi and the second, also fantastic litter of Bambi Skaga with our own Magnus.

  Not only busy with our puppies, but we also helped placing puppies from other breeders, with whom we recently started an active collaboration and created a beautiful website. Feel free to take a look at www.ijslandsehond.nl


  After saying goodbye to Dillie
   

  I was able to do several more photo shoots. How lucky I feel because both the Irish girl and our beautiful Dillie were such beautiful and good models. Once I left, I shed many tears, because both Wim and I had a very special bond with this dog (also with the other puppies). They have now arrived safely and Dillie is settling in well in his new home.

  We wish everyone, including the other sweet puppies, Prins Ferre, Luffe, Fjóla, Koko, Gifta, Remmelok, Wobbe, Hoppa Jikke, Saga, Knuffelknoesje, Funny, Fjalli and Whizzy, a very happy life and all owners and mistresses good luck with their sweet sweethearts.

  Laat gerust een berichtje achter. Wij zijn daar erg blij mee!
  Please write a comment, you make our day!

 • Blog: Darling Dillie

  3 oktober 2023

  Darling Dillie is inmiddels uitgegroeid als ons professionele fotomodel. Deze knappe IJslandse honden pup weet precies hoe hij je moet charmeren en hoe hij op zijn liefst in de camera moet kijken. Zie hem toch es zitten! wat een bink.

  Darling Dillie 3-10-2023 IJslandse Hond

  Darling Dillie 3-10-2023 IJslandse Hond

  Darling Dillie is a professional Photomodel Icelandic Sheepdog. He knows what to do and knows how to reach you with his lovely eyes! Isn’t he lovely?!

  Darling Dillie is a professional Photomodel Icelandic Sheepdog. He knows what to do and knows how to reach you with his lovely eyes!
  Sweet Darling Dillie 3-10-2023

  Laat gerust een berichtje achter. Wij zijn daar erg blij mee!
  Please write a comment, you make our day!

 • Blog: Op visite in Zweden

  2 oktober 2023

  Magnus vertelt:

  Hallo allemaal,
  Zoals ik al verteld heb, gaan mijn baasje en ik al snel de grote overtocht naar het wilde Zweden maken. Dat komt nu wel steeds dichterbij, de koffer staat al klaar. Nou ja, soort van, ik haal mijn ingepakte lievelingsspeeltjes er steeds weer uit. Mijn baasje heeft mij gisteren nog geborsteld, want volgens haar moet ik toch wel een goede indruk maken als ik mijn pups voor het eerst ontmoet. Zelf zijn het allemaal zulke knapperds, die hebben geen borstelbeurt nodig. Mijn baasje kijkt er erg naar uit om ze allemaal uitgebreid te knuffelen. Ik heb een mooi plekje bij mijn baasje in Leeuwarden, maar mijn Zweedse pups van zes weken oud zoeken allemaal nog hun eigen huisje met mensen die ook graag een van deze lieverds voor de rest van hun leven zou willen knuffelen. En anders ontvoert mijn baasje ze wel voor zichzelf. Er is nog wel plek in de rugtas van het baasje voor 1 of 2. Want kijk die koppies nou, hoog knuffelgehalte of niet dan? En kijk naar mij, met zo’n vader als ik zullen het ook knapperds blijven hoor. Dus alsjeblieft, help mij, meneer Magnus, om een plek voor mijn Zweedse pups te vinden voordat er van mij alimentatie geëist wordt of dat mijn baasje een zelf in huis opneemt.
  Groetjes van Baby Magnus
  Pups Zweden okotober 2023

  Pups Zweden oktober 2023      Hello all, As I have already told you, my owner and I will soon make the big crossing to wild Sweden. That’s getting closer now, the suitcase is already ready. Well, sort of, I keep taking out my wrapped favorite toys. My owner brushed me yesterday, because she thinks I have to make a good impression when I meet my puppies for the first time. They’re all such beautiful things themselves, they don’t need any brushing. My owner is really looking forward to hugging them all extensively. I have a nice place with my owner in Leeuwarden, but my six-week-old Swedish puppies are all still looking for their own home with people who would also like to cuddle one of these sweethearts for the rest of their lives. And otherwise my owner will kidnap them for himself. There is still room in the owner’s backpack for 1 or 2. Because look at those faces, high cuddly content or not? And look at me, with a father like me, they will remain handsome. So please, help me, Mr. Magnus, find a home for my Swedish puppies before I’m required to pay child support or my owner takes one in himself. Best regards Baby Magnus

  Laat gerust een berichtje achter. Wij zijn daar erg blij mee!
  Please write a comment, you make our day!