• Blog: Schiermonnikoog

  29 april 2024

  IJslandse Hond op Schiermonnikoog

  Over de vriendschap van Bambi Skaga onze IJslandse Hond en haar vriendin Esther de Jong.

  Esther en Skaga gaan samen naar Schiermonnikoog
  Esther schrijft haar verhalen in onze IJslandse Honden groep op Facebook. De groep is privé, dus je moet eerst lid worden wil je haar daar volgen. Maar ik dacht het is ook wel leuk om haar verhalen hier te plaatsen. Dan kunnen ook niet Facebookers het lezen.

  Esther en Skaga naar Schiermonnikoog!

  Esther vertelt:
  Hoi hoi, daar was ik weer! Gisteren ben ik met Skaga een dagje Schiermonnikoog geweest. Op de boot was ze super braaf en we zijn zelfs even op het dek geweest. Eenmaal aangekomen zijn wij overgestapt op de bus, dat vond ze wel een beetje spannend. We zijn bij de laatste halte uitgestapt en daar een wandelpad in gegaan. Eerst kwamen we een stukje door de duinen, dat was echt heel mooi daar! Na een tijdje wandelen zagen we eindelijk de zee. Op het strand mocht Skaga aan de 15 meter lijn, zo kon ze wel lekker rennen, maar er niet van door gaan. Ze genoot er aanzienlijk van, lekker rennen over het strand en af en toe het water in. Zelf liep ik ook lekker door de branding. Na ruim 1,5 uur gewandeld te hebben op het strand, zijn we even naar een terrasje gegaan. Ook daar was ze zo braaf💕 Daarna zijn we weer terug gegaan naar het strand en daar hebben we nog een half uurtje gewandeld. Na die tijd zijn we richting het dorp gelopen en daar nog een wandelpad in gegaan. Ergens verderop hebben we even een pauze gehouden bij een bankje. Daarna nog even een ijsje gehaald en voor ik het wist was het al weer tijd om naar de bus te gaan. Dit keer was het best druk in de bus, maar ze deed het zo goed. Toen we aankwamen moesten we nog even wachten op de boot. Eenmaal op de boot ging ze languit op de grond liggen, ze was echt helemaal op, ik zelf eigenlijk ook wel. Bij Lauwersoog werden we weer opgehaald door Wim Finkers, hij had ons die ochtend ook gebracht. Ook in de auto hoorde je niks meer van Skaga😂 Het was een volle, maar leuke dag en zeker voor herhaling vatbaar! Echt genieten met een grote G❤️

  Ook zijn wij te vinden op  Facebook.

  IJsandse Honden pret op Schiermonnikoog
  IJsandse Honden pret op Schiermonnikoog

  About the friendship of Bambi Skaga and her girlfriend Esther de Jong

  Esther and Skaga went to Schiermonnikoog together. Esther writes her stories in our Icelandic Dogs group on Facebook. The group is private, so you must join first if you want to follow her there. But I thought it would also be nice to post her stories here. Then non-Facebookers can also read it.

  Esther wrote:

  Hi, there I was again! Yesterday I spent a day in Schiermonnikoog with Skaga. She was super good on the boat and we even went on deck for a while. Once we arrived we switched to the bus, which she found a bit exciting. We got off at the last stop and took a walking path there. First we went through the dunes for a bit, which was really beautiful there! After walking for a while we finally saw the sea. On the beach, Skaga was allowed to use the 15-meter line, so she could run comfortably, but not run away. She enjoyed it immensely, running along the beach and occasionally getting into the water. I also enjoyed walking through the surf myself. After walking on the beach for more than 1.5 hours, we went to a terrace. She was so good there too💕 Then we went back to the beach and walked there for another half hour. After that time we walked towards the village and took a walking path there. Somewhere further along we took a break at a bench. Then I got an ice cream and before I knew it it was time to go to the bus. This time it was quite busy on the bus, but she did so well. When we arrived we had to wait a while for the boat. Once on the boat she lay down on the ground, she was completely exhausted, and so was I. At Lauwersoog we were picked up again by Wim Finkers, he had also taken us that morning. You didn’t hear anything from Skaga in the car either😂 It was a full, but fun day and definitely worth repeating! Really enjoy it with a capital G❤️

  You can find us also on Facebook.

  IJslandse Hond op Schiermonnikoog
  IJslandse Hond op Schiermonnikoog

  Laat gerust een berichtje achter. Wij zijn daar erg blij mee!
  Please write a comment, you make our day!

 • Blog: Echte vrienden – Real friends

  18 april 2024

  Vriendschap Friendship IJslandse hond Icelandic Sheepdog

  Over de vriendschap van Bambi Skaga onze IJslandse Hond en haar wilde dieren in het veld.

  En dan opeens weet je weer dat je een Husky hebt!
  Ik was bij Ati, de drie rooie duivels mee, lekker keihard rennen met hun corgievrienden op het grote corgielandgoed. Als gekken gingen ze met z’n allen tekeer. Dan zou je toch denken dat het daarna wel genoeg is, toch? Gokje wagen? Net als toen we starten, gewoon twee meter (hooguit) overbruggen van de auto naar de vrije rennierenniewereld. We gaven ze aplaus erbij, als een speer rechtuit, zo erin! Knappe dames. Maar toen terug, zouden we het wagen? Ik dacht nog even…. TE LAAT! Skaga neemt een snelle NickieLaudabocht om de Caddy heen en rent het vrije gras in, sloot over en hup een weiland in met lang gras, Weg WAS ZE! Ik dacht die is weg, zien we nooit meer terug. Opeens zie ik drie witte kontjes in de verte. Ze zal toch niet dat ook gezien hebben? Ze kan echt vijf weilanden ver kijken, de stinkerd. Ati bedenkt zich niet en stapt in haar snelle groene crossauto en gaat rechts het landpad op, richting de kontjes. Ik blijf ondertussen fluiten op m’n roze snerpfluitje en afwisselend ook nog keihard krijsen of dan weer een keer roepen met m’n allerliefste slijmstem uhglfgt!
  Dan opeens zie ik iets kei en keihard rennen totaal aan een andere kant, ik herken m’n eigen Bambi niet, maar het blijkt haar wel te zijn en dan opeens duiken er ook een koppel eenden de lucht in en ja hoor, met Skaga! Nu over een kleiblubberkloetenland. ze rent eerst naar me toe en dan van me af en daar zie ik ook een fietser stoppen. Ik krijg hoop. Tevergeefs. de fietser rijdt naar Ati zie ik en dan rijden ze samen naar de blubber en ik zie Ati uitstappen, hoor wat geblaf, dit keer een blaf zo van ‘Hey wat gezellig, jij ook hier?’

  Tjak ik heb je

  En dan racen ze beide mijn kant weer op in het groene racewagentje. Wat ben ik opgelucht.
  Ati vertelt me dat ook zij onderweg weg en Bambies en hazen en eenden zag!
  En of ik haar ooit nog weer los laat? Jawel hoor, dat zien we dan wel weer. En anders hebben we ook geen avonturen meer. Alleen in Zweden mag het niet, daar hebben ze echt teveel Bambies.

  Ook zijn wij te vinden op Facebook.

  About the friendship of Bambi Skaga our Icelandic Sheepdog and her wild animals in the fields.

  And then suddenly you remember that you have a Husky! I was with Ati, the three red devils along, running fast with their corgie friends on the large corgie estate. They all went crazy like crazy. Then you would think that it would be enough after that, right? Gamble? Just like when we started, just bridge two meters (at most) from the car to the free racing world. We gave them a round of applause, straight ahead, right in! Beautiful ladies. But then back, would we dare? I thought for a moment... TOO LATE! Skaga takes a quick NickieLauda turn around the Caddy and runs into the open grass, across the ditch and into a meadow with long grass, AWAY THEY WERE! I thought she's gone, we'll never see her again. Suddenly I see three white butts in the distance. She couldn't have seen that too, could she? She can really see five fields away, the stinkiestink. Ati doesn't think twice and gets into her fast green cross car and heads right onto the country path, towards the butts. In the meantime, I keep whistling on my pink whistle and alternately screeching loudly or shouting again with my sweetest slime voice, uhglfgt! Then suddenly I see something running really fast on the other side, I don't recognize my own Bambi, but it turns out to be her and then suddenly a pair of ducks dive into the air and yes, with Skaga! Now about a clay blubber cunt country. she first runs towards me and then away from me and I also see a cyclist stop there. I get hope. In vain. I see the cyclist driving to Ati and then they ride together to the mud and I see Ati get out, hear some barking, this time a bark like 'Hey, how nice, are you here too?' Well, TJAK, I got you! And then they both race back towards me in the green racing car. How relieved I am. Ati tells me that she too saw Bambies and some haze and ducks on the way! And will I ever let her go again? Yep, we'll see about that again. And otherwise we won't have any more adventures. Only in Sweden it is not allowed, they really have too many Bambies there.

  You can find us also on Facebook.

  Laat gerust een berichtje achter. Wij zijn daar erg blij mee!
  Please write a comment, you make our day!

 • Blog: Bezoekjes

  11 april 2024

  Luffe de IJslandse Hond

  Luffe, Gifta, Whizzy en Dimmie

  Bliksum bezoekjes aan Luffe, Gifta, Whizzy en Dimmie. Apeldoorn, Doetinchem, Epe en Almelo in twee dagen. En slapen op een fijne betaalde camperplaats vlakbij Apeldoorn en later op het erf bij Leonore in Almelo. Een mooie manier om af te kicken van onze fantastische reis naar Oostenrijk. Ook Bera was blij met de alleen aandacht en de bezoekjes aan nog meer ‘pupjes’ / puber IJslandse Hondjes. We werden overal hartelijk ontvangen. En ohohoh wat waren ook deze honden mooi en wat hebben ze het allemaal goed.
  En dan het weerzien met Twirre en Skaga en samen ouderwets wandelen op ons mooie Hogeland.

  Skaga Miss Bera and Twirre, Icelandic Sheepdogs from kennel Fráhálendi

  Skaga Miss Bera and Twirre, Icelandic Sheepdogs from Fráhálendi

  Luffe, Gifta, Whizzy en Dimmie

  After our trip we went for visits to Luffe, Gifta, Whizzy and Dimmie. Apeldoorn, Doetinchem, Epe and Almelo in two days. And sleep at a nice paid camper place near Apeldoorn and later at Leonores place in Almelo. A great way to kick back after our fantastic trip to Austria. Miss Bera was also happy with the alone attention and the visits to even more 'puppies' / already in their puberty. We were warmly welcomed everywhere. And ohohoh how beautiful these dogs were and how well they are all doing. And then at the end of this journey seeing Twirre and Skaga again and taking an old-fashioned walk together on our beautiful Hogeland (hálendi).

   

  IJslandse Honden op het Hogeland

   Icelandic Sheepdogs from kennel Fráhálendi

   

  Ook zijn wij te vinden op Polarsteps en op mijn pagina op Facebook.

  Laat gerust een berichtje achter. Wij zijn daar erg blij mee!
  Please write a comment, you make our day!

 • Blog: Oostenrijk – Austria – part 2

  9 april 2024

  Part two

  Ilvar and Ilvie, grandgrand children from our Miss Bera are coming to the Netherlands. A female and a male puppy.
  Icelandic Sheepdog puppy’s from Jutta Blechschmidt from the kennel Islandhunde von Feinasberg. We started on the 14 th of march heading first to Felsberg, where our friends Lia ter Braake en Frans van der reep are living. We stay the night with them. Next day , we promissed to come back on our way back and stay a bit longer, we go to Salzburg, also to friends which we hadn’t seen for six years because of the corona. We stayed a few days and visit the old city of Salzburg en the ‘The Augustiner Bräu Mülln’ where you can bring your own food and bye the beer. And dogs always allowed, so Miss Bera came with us. On sunday we went half hour back to Germany and visit the ‘Königsee'(Kingslake) After a big walk and a lovely lunch we drove into Austria again and went to the:

  Rossfeld-Panoramastraße

  So stunning beautiful!!! All around you filled with mountains. Our world is just amazing!

  Rossfeld-Panoramastraße

  Heading for Waldenstein

  Next, on mondaymorning heading for Waldenstein, to pick up the two little puppy’s. And meet Jutta in real, we know each other for many years but never net before. It was one big party  together. Also what a beautiful area. We didn’t want to leave. We start right away with cuddling the baby’s , sitting together in the grass. Wowwowwow, so endless sweet and calm they are!

  Icelandic Sheepdogs in Austria

  Goodbye Jutta! Goodbye Waldenstein.

  Saying goodbye to Jutta and staying in Austria at the ‘Traunsee’ for a few days before heading to Lia again and to the Netherlands
  The pups liked everything we did, they just adventured everything with us. Also trafeling by camper, no problem.
  Than the most hardest part for us, saying goodbye to them too and deliver them to the new owners in The Netherlands.
  But all went very smoothie and we love the new owners Ingeborg and Karen and her parents. They where waiting for us in front of the restaurant waving.

  Wim and I didnt stop, we stayed in Apeldoorn to visit the next day three other puppy’s, bigger ones, young dogs already in their puberty. In my next blog I’ll write about them. Stay tuned!


  Enjoy with us and follow our stories. We will be also at Polarsteps and on my page on Facebook.

  Deel twee

  Ilvar en Ilvie, achterkleinkinderen van onze juffrouw Bera komen naar Nederland. Een teefje en een reutje. IJslandse Honden, pups van Jutta Blechschmidt van de kennel Islandhunde von Feinasberg. We zijn op 14 maart begonnen en gingen eerst naar Felsberg, waar onze vrienden Lia ter Braake en Frans van der Reep wonen. Wij overnachten bij hen. De volgende dag hebben we beloofd op de terugweg terug te komen en wat langer te blijven, we gaan naar Salzburg, ook naar vrienden die we vanwege de corona al zes jaar niet meer hadden gezien. We verbleven een paar dagen en bezochten de oude stad van Salzburg en de ‘The Augustiner Bräu Mülln’ waar je je eigen eten mee kunt nemen, het bier moet je dan bij hun afnemen. Honden mogen altijd mee, dus Miss Bera ging mee.
  Op zondag zijn we een half uurtje terug gegaan naar Duitsland en hebben we de ‘Königsee’ bezocht. Na een flinke wandeling en een heerlijke lunch zijn we weer Oostenrijk binnen gereden en zijn we naar de:

  Rossfeld-Panoramastraße

  Rossfeld-Panoramastraße

  Zo overweldigend mooi!!! Overal om je heen vol bergen. Onze wereld is gewoon geweldig!

  Naar Waldenstein, naar de pups!

  Vervolgens op maandagochtend richting Waldenstein, om de twee kleine puppy’s op te halen. En ontmoet Jutta in het echt, we kennen elkaar al vele jaren, maar nooit eerder in het echt ontmoet. Het was één groot feest samen. Ook wat een prachtig gebied. Wij wilden er wel voor altijd blijven. We beginnen meteen met het knuffelen van de baby’s, samen zittend in het gras. Wowwowwow, zo eindeloos lief en rustig zijn ze!

  IJslandse Honden in Oostenrijk

  IJslandse Honden in Oostenrijk, Urmutti, mutti und babies!

  Tot ziens Jutta! Tot ziens Waldenstein.

  Afscheid nemen van Jutta en een paar dagen in Oostenrijk verblijven aan de ‘Traunsee’ (Wij dachten eerst dat het ‘Draumsee’ heette en dus noemen wij deze plek nog steeds het ‘Droommeer’), voordat we weer naar Lia en naar Nederland gaan. De pups vonden alles leuk wat we deden, ze beleefden gewoon alles met ons. Ook reizen met de camper, geen probleem. Dan het moeilijkste voor ons, ook van hen afscheid nemen en ze afleveren bij de nieuwe eigenaren in Nederland. Maar alles verliep heel soepel en wij zijn ook dol op de nieuwe eigenaren Ingeborg en Karen en haar ouders. Ze stonden al zwaaiend op ons te wachten voor het restaurant.

  Wim en ik stopten niet.

  We bleven in Apeldoorn om de volgende dag drie andere puppy’s te bezoeken, grotere, jonge honden die al in de puberteit zijn. In mijn volgende blog zal ik erover schrijven. Blijf kijken! Geniet met ons mee en volg onze verhalen. Ook zijn wij te vinden op Polarsteps en op mijn pagina op Facebook.

  Laat gerust een berichtje achter. Wij zijn daar erg blij mee!
  Please write a comment, you make our day!

 • Blog: Oostenrijk – Austria

  13 februari 2024

  New adventure!

  Yes, We are planning a new puppy trip! This time to Austria. Grandgrand children from our Miss Bera are coming to the Netherlands. A female and a male puppy.
  Ilvar and Inga, from the kennel Islandhunde von Feinasberg. We will trafel with our camper, as we did before to Norway and Poland. And Miss Bera will go with us as a steady basic for the pups. We will trafel via Tjechië to Austria, to Feinasberg and we will also visit Salzburg. On the way back we do it all easy going with a lot of breaks and little sleepie nappies.
  Enjoy with us and follow our stories. We will be also at Polarsteps and on my page on Facebook.

  Ilvar vom Feinasberg Islandhund vom Austria

  Nieuw avontuur!

  In maart beginnen we aan een nieuw avontuur. Een reisje naar Oostenrijk, naar de IJslandse Honden van Jutta Blechschmidt, want we mogen twee pupjes ophalen om naar hun nieuwe baasjes te brengen in Nederland. Wat boffen wij dat wij dit mogen doen en wat verheugen we ons hier op! We nemen onze Miss Bera mee als steady begeleidster, bovendien zijn het ook haar achterachter kleinkinderen. We reizen door Tjechië naar Oostenrijk en doen tussendoor ook Salzburg aan. En dan op de terugweg kalm aan, veel pauze stopjes doen met het jonge grut en met z’n allen lekkere tussendoor slaapjes doen.
  Je kan ons straks volgen via Polarsteps en natuurlijk via Facebook. We vertrekken rond de 14e maart.

  Inga Gantisdottir vom Feinasberg Islandhund vom Austria

  Photo’s are from Anna Maria Sterkl

  Laat gerust een berichtje achter. Wij zijn daar erg blij mee!
  Please write a comment, you make our day!

 • Blog: PrittieTwittie has plans!

  13 februari 2024

  Litter planning

  Heerlijk voorruitzicht op een zomer met kleine puppy’s rennend door onze tuin! Leuke namen weer verzinnen. Ik ben inmiddels al begonnen. Vooral namen met leuke betekenissen. De nieuwe vriend voor Twirre hebben we ook al eens gematcht met onze Skaga. Oslo is een goede rustige zelfverzekerde hond die geen vlieg kwaad doet. En Twirre zelf is ook een schatje. Twirre doet wel haar naam eer aan en is een wervelwindje, kan kei en keihard rennen, rent iedereen hier eruit. En ze is echt een pleaser en totaal geen alfateef, meer een volger. Een goede combi lijkt ons. En het uiterlijk van alle twee is superknap. Dat zie je wel ook op de foto’s. Bij de eerstvolgende loopsheid zal ze gedekt worden.

  Twirre Frida Fráhálendi

  Twirre Frida Fráhálendi onze IJslandse Hond. Hier was ze zelf nog een klein pupje! Wat een dametje.

  Het is nog maar zo kort geleden dat Twirre zelf nog een pupje was. En wat was het een cadeautje dat we haar zelf gingen houden.

  Twirre Frida Fráhálendi onze IJslandse Hond als pupje

  Twirre Frida Fráhálendi onze IJslandse Hond als pupje

  Twirre en Frami als Pupjes We houden jullie op de hoogte!

  Laat gerust een berichtje achter. Wij zijn daar erg blij mee!
  Please write a comment, you make our day!

 • Blog: Zweden een Sneeuwsprookje

  17 december 2023

  Happy Holidays!

  * Merry Christmas * Merry Christmas *  Merry Christmas *  Merry Christmas *

  Laat gerust een berichtje achter. Wij zijn daar erg blij mee!
  Please write a comment, you make our day!

 • Blog: Camperreizen!

  7 december 2023

  Pulli Icelandic Sheepdog puppy Christmas in Poland

  Pulli, The Icelandic Sheepdog puppy has a Christmas wish.

  While I’m writing this, we are preparing our next campertrip to Sweden, I’m thinking of puppy Pulli.

  And in the breaks I like to play with my photoshop. This time I want to ask you all to share this Christmaswish from little Pulli.
  He is still living now in Poland, with his breeder Mariusz, but he is longing to sit on your lap next year and be cuddled every day. He is seven weeks old now and ready to go  next week, when it is in Poland, or beginning of februari when it is in the Netherlands. And traffeling is not a problem. Or you visit beautiful Poland or Mariusz can come half way and we can help also. If you are interested don’t hesitae to write us or send a message with WhatsApp (oo31623161597) astridingridwevers@gmail.com

  Stay tuned for our Swedish stories.

  Its snowing and freezing overthere, so we will have a lovely white Christmas. Our girls love to run in the snow, they will have again the time of there live!

  With my Icelandic Sheepdogs again in Sweden

  Last year in Sweden, together with my Icelandic Sheepdog Ladies.

  Terwijl ik dit schrijf, zijn wij bezig met de voorbereidingen voor onze volgende camperreis naar Zweden en denk ik aan pupje Pulli.

  En in de pauzes speel ik graag met mijn Photoshop. Deze keer wil ik jullie allemaal vragen om deze kerstwens van kleine Pulli te delen. Hij woont nu nog in Polen, bij zijn fokker Mariusz, maar verlangt ernaar om volgend jaar bij je op schoot te zitten en elke dag geknuffeld te worden. Hij is nu zeven weken oud en klaar om volgende week naar zijn nieuwe baasjes te gaan, als het in Polen is, of begin februari als het bijvoorbeeld in Nederland is. En het reizen is geen probleem. Of je bezoekt zelf het mooie Polen of Mariusz kan halverwege komen en wij kunnen ook helpen. Als je geïnteresseerd bent, aarzel dan niet om ons te schrijven of een bericht te sturen met WhatsApp (oo31623161597) astridingridwevers@gmail.com

  Hou ook onze Zweedse verhalen in de gaten.

  Het sneeuwt en vriest in Zweden, dus we krijgen een heerlijke witte Kerst. Onze meisjes houden ervan om in de sneeuw te rennen, ze zullen weer de tijd van hun leven beleven! We hebben er erg veel zin in! We gaan ons huisje weer sfeervol inrichten en met onze vrienden om de dag voor elkaar koken net als vorig jaar.
  Heb 2 curvers vol met lekkers en versiersels, lichtjes, kerstservetjes, lekker ook voor de hondjes. Kortom wij zijn er klaar voor!

   

  Laat gerust een berichtje achter. Wij zijn daar erg blij mee!
  Please write a comment, you make our day!

 • Blog: Pretty Frami

  3 november 2023

  Frami Skolli Fráhálendi

  IJslandse Hond – Nieuws – Frami Skolli Fráhálendi

  Onze Frami even in het zonnetje zetten! Vorige week, tegelijk met het afscheid van Bobbie Dillie, gingen we naar Drachten. Voor de gezondheidstesten voor Frami. De uitslagen waren goed. ECVO, vrij van alle oogziektes. Patella luxatie links vrij normaal en rechts graad 1.

  Volgend voorjaar gaat Frami zich verloven met Töfra Kolla Fráhálendi

  Frami is een schat van een hond. Hij is een echte lieverd voor alles en iedereen, er zit geen kwaad in. In Kolla ook niet, ook zij is een lieverd. En Kolla is net als haar mama Skaga ook een echte werkhond, daarom doet ze (met succes) aan schapen drijven samen met haar bazin Ingeborg. Ze rennen samen heel wat af over de weilanden in Noordwijk.
  Daar waar Kolla een werkhond is is Frami juist een kalme rustige hond. Dus de karakters vullen elkaar mooi aan.  Daarom zijn we trots op deze toekomstige combinatie en we verheugen ons op de pups.

  Icelandic Sheepdog – News – Frami Skolli Fráhálendi

  Putting our Frami in the spotlight!
  Last week, at the same time as we said goodbye to Bobbie Dillie, we went to Drachten. For wormpills for Dillie and for the health tests for Frami.
  The results were good. ECVO, free from all eye diseases. Patella luxation on the left quite normal and grade 1 on the right.

  Next spring, Frami will get engaged to Töfra Kolla Fráhálendi.

  Frami is a sweetheart of a dog. He is a real sweetheart to everything and everyone, there is no harm in it. Not in Kolla either, she is also a sweetheart. And Kolla, like her mother Skaga, is also a real working dog, which is why she (successfully) drives sheep together with her owner Ingeborg van ’t Hoff. They run together a lot across the meadows in Noordwijk. Where Kolla is a working dog, Frami is a calm, quiet dog. So the characters complement each other nicely. That is why we are proud of this future combination and we look forward to the puppies.

   

  IJslandse Hond Liefde

  Some facts:

  Kolla:
  HD A
  ECVO eyes free of all eye diseases
  Patella luxation, free normal
  Meankinship: 21.1 (Dogs Global) Inbreeding/COI 19.6 (over all generations, Dogs Global). Embark test Inbreeding/COI is 14.
  Complete dentition. Double dew claws.

  Frami:
  HD A,
  ECVO eyes free of all eye diseases
  Patella luxation, left free normal, right grade 1
  Meankinship: 18.1  Inbreeding/COI 14.8 (Dogs Global). Embark test: Inbreeding/COI 10%.
  Complete dentition.  Double dew claws. 

  Genetically it will be a very interesting litter (They will belong to the green group, Dogs Global).

  Laat gerust een berichtje achter. Wij zijn daar erg blij mee!
  Please write a comment, you make our day!

 • Blog: Halloween with Laura and Dillie

  29 oktober 2023

  Surrealistische kunst met IJslandse Hond

  Halloween Party met de IJslandse Hond in de hoofdrol.
  Er is weer zoveel te vertellen en het was echt de afgelopen periode zo chaotisch hectisch druk dat het er niet van kwam om hier te schrijven aan jullie. Meerdere oorzaken, waarvan wel de belangrijkste de drukte om onze pupjes heen. Van verzorging, opvoeden, genieten met volle teugen en dan de zoektocht naar nieuwe baasjes en het uiteindelijke plaatsen van het kleine grut. Sommige puppy’s bleven natuurlijk langer hier vanwege de export naar bv Polen, België en Ierland enz. Als allerlaatste ging onze lieve Darling Dillie. De lieve Ierse familie kwam bij ons logeren en bleven drie nachten. Heerlijke drukke dagen. En net als met de andere nieuwe baasjes hebben ook met dit gezin vrienden gemaakt en zijn we uitgenodigd om ook naar Ierland te komen. 

  Surrealistische kunst met de IJslandse Hond

  Halloweenparty, Surrealistische kunst met de IJslandse Hond     

  Veertien kleine wondertjes is niet niks.

  Twee nestjes die elkaar ook twee weken overlapten. We nemen ons voor dit in de toekomst niet weer te doen. Want zoals wij onze hondjes verzorgen, opvoeden en alle individuutjes gelijke aandacht willen geven, dat gaat bijna niet. Dat is dit keer wel gelukt maar het koste echt veel energie. Het was een driedubbele dagtaak. Hahaha, maar ook wij worden een dagje ouder.


  Het eerste nest van lieve Skikkja met Godi. Het tweede fantastische nestje van Bambi Skaga met onze eigen Magnus.

  Niet alleen drukte met de puppen van ons, maar ook hebben we meegeholpen met het plaatsen van pups van andere fokkers, waar we recent een actieve samenwerking mee zijn gestart en een mooie website mee hebben gemaakt. Neem gerust eens een kijkje bij www.ijslandsehond.nl

  Het afscheid van Dillie


  Met het afscheid van Dillie heb ik nog meerdere fotoshoots mogen doen. Wat een bofkont voel ik me want zowel het Ierse meisje als onze knappe Dillie waren zulke mooie en goede modellen. Eenmaal vertrokken heb ik nog wel menig traantje gelaten, want zowel Wim als ik hadden toch een hele speciale band met dit hondje (ook met de andere pups). Inmiddels zijn ze goed aangekomen en is Dillie goed aan het settelen ook in zijn nieuwe huis. We wensen iedereen , ook de andere lieve puppen, Prins Ferre, Luffe, Fjóla, Koko, Gifta, Remmelok, Wobbe, Hoppa Jikke, Saga, Knuffelknoesje, Funny, Fjalli en Whizzy een heel fijn leven toe en alle baasjes en bazinnetjes veel geluk met hun lieve hartendiefjes.

  Surrealistische Halloween party met IJslandse Hond.

  Surrealistische kunst met IJslandse Hond. Little friends in wonderland

  Pure Liefde met de IJslandse Hond

  Halloween Party starring the Icelandic Sheepdog.


  There is so much to tell
  and it has been so chaotically hectic lately that I didn’t get around to writing to you here.

  Several causes, the most important of which is the crowds surrounding our puppies. From care, raising, enjoying to the fullest and then the search for new owners and the eventual placement of the little ones. Some puppies of course stayed here longer because of the export to Poland, Belgium and Ireland, etc.

  Last but not least

  Our dear Darling Dillie went. The lovely Irish family came to stay with us and stayed for three nights. Wonderful busy days. And just like with the other new owners, this family has also made friends and we have been invited to come to Ireland.

  Bye Bye Icelandic Sheepdog Darling Dillie

  Bye Bye Icelandic Sheepdog Darling Dillie

  Fourteen little miracles

  Fourteen little miracles is no small feat. Two litters that also overlapped for two weeks. We intend not to do this again in the future, because the way we care for and raise our dogs and want to give all individuals equal attention, we succeeded this time, but it really took a lot of energy. It was a triple day job hahaha, but we are also getting older, not 18 anymore. giggle giggle.

  The first litter of sweet Skikkja with Godi and the second, also fantastic litter of Bambi Skaga with our own Magnus.

  Not only busy with our puppies, but we also helped placing puppies from other breeders, with whom we recently started an active collaboration and created a beautiful website. Feel free to take a look at www.ijslandsehond.nl


  After saying goodbye to Dillie
   

  I was able to do several more photo shoots. How lucky I feel because both the Irish girl and our beautiful Dillie were such beautiful and good models. Once I left, I shed many tears, because both Wim and I had a very special bond with this dog (also with the other puppies). They have now arrived safely and Dillie is settling in well in his new home.

  We wish everyone, including the other sweet puppies, Prins Ferre, Luffe, Fjóla, Koko, Gifta, Remmelok, Wobbe, Hoppa Jikke, Saga, Knuffelknoesje, Funny, Fjalli and Whizzy, a very happy life and all owners and mistresses good luck with their sweet sweethearts.

  Laat gerust een berichtje achter. Wij zijn daar erg blij mee!
  Please write a comment, you make our day!