9 maart 2021

Heavy weekend

Wij hebben een super zwaar weekend gehad. Vrijdag werd onze lieve Freyja zo ziek, dat we echt dachten dat ze dood ging. Ze kon niet meer lopen, hebben haar bij de dierenarts naar binnen moeten tillen. Ze had hoge koorts maar de bloedwaardes waren wel goed. Wel erg hoge koorts. Drie injecties gehad en weer mee naar huis. Met rust gelaten en ’s avonds nog geregeld dat het jonge grut uit logeren kon en dat kon met hulp van onze lieve vrienden( Ati, Hetty en Theun(zonder facebook) Zaterdag was het echt niet veel beter, ze wilde ook niets. Heb haar aantal keren astronautenvoer gegeven per dag en haar medicijnen. Wat een vreselijke strijd was/wat heb ik daar een hekel aan. Je moet weten dat Freyja altijd al een echt dametje is die precies weet wat ze wel en niet wil en ze is ook nog es superslim, en ze heeft geduld, dus kan heel lang het pilletje in haar wang verstoppen, ook al heb je het zowat door haar slokdarm geduwd en dan ook nog es superboos je aan kunnen kijken ondanks dat ze zo ziek was. Het sneed door m’n hart. Maar nu het goede nieuws, mevrouwtje Freyja is er opeens weer! Ze heeft vandaag al 6x met kleine beetjes gegeten, vette kip en rijst, natuurlijk speciaal voor haar geurend warm gemaakt. En ze kwispelt, huppelt zelfs en komt regelmatig om een kroeltje vragen. Wat het nu was, ik weet het echt niet, maar boeie! ZE IS WEER BETER ❤ en daar gaat het om. Mijn lieve hartendief ❤ Deze mooie foto’s zijn door Theun gemaakt.

We had a very tough weekend. On Friday, our dear Freyja got so sick that we really thought she was going to die. She could no longer walk, had to lift her up to the vet. She had a high fever but the blood values ​​were good. After three injections we took her home again. Left alone and in the evening arranged for the young ones to stay out and that was possible with the help of our dear friends (Ati, Hetty and Theun) Saturday it really wasn't much better, she didn't want anything either. given astronaut food and her medicine several times a day. What a terrible battle / how I hate it. You should know that Freyja has always been a real lady who knows exactly what she does and does not want and she is also super smart, and she has patience, so she can hide the pill in her cheek for a very long time, even though you have practically pushed it through her throat and then she could look at you super angry even though she was so sick. But now the good news, Queenie Freyja is suddenly back! Today she has already eaten 6 times in small bits, fatty chicken and rice, of course made especially for her smelly warm. And she wags, even skips and comes regularly asking for a sweet cuddle. And I really know what it was now? Not, but boo! SHE IS BETTER AGAIN ❤ and that's the point. My dear sweetheart ❤
This beautiful photo's where taken by Theun.

Leave A Comment