9 april 2024

Oostenrijk – Austria – part 2

Part two

Ilvar and Ilvie, grandgrand children from our Miss Bera are coming to the Netherlands. A female and a male puppy.
Icelandic Sheepdog puppy’s from Jutta Blechschmidt from the kennel Islandhunde von Feinasberg. We started on the 14 th of march heading first to Felsberg, where our friends Lia ter Braake en Frans van der reep are living. We stay the night with them. Next day , we promissed to come back on our way back and stay a bit longer, we go to Salzburg, also to friends which we hadn’t seen for six years because of the corona. We stayed a few days and visit the old city of Salzburg en the ‘The Augustiner Bräu Mülln’ where you can bring your own food and bye the beer. And dogs always allowed, so Miss Bera came with us. On sunday we went half hour back to Germany and visit the ‘Königsee'(Kingslake) After a big walk and a lovely lunch we drove into Austria again and went to the:

Rossfeld-Panoramastraße

So stunning beautiful!!! All around you filled with mountains. Our world is just amazing!

Rossfeld-Panoramastraße

Heading for Waldenstein

Next, on mondaymorning heading for Waldenstein, to pick up the two little puppy’s. And meet Jutta in real, we know each other for many years but never net before. It was one big party  together. Also what a beautiful area. We didn’t want to leave. We start right away with cuddling the baby’s , sitting together in the grass. Wowwowwow, so endless sweet and calm they are!

Icelandic Sheepdogs in Austria

Goodbye Jutta! Goodbye Waldenstein.

Saying goodbye to Jutta and staying in Austria at the ‘Traunsee’ for a few days before heading to Lia again and to the Netherlands
The pups liked everything we did, they just adventured everything with us. Also trafeling by camper, no problem.
Than the most hardest part for us, saying goodbye to them too and deliver them to the new owners in The Netherlands.
But all went very smoothie and we love the new owners Ingeborg and Karen and her parents. They where waiting for us in front of the restaurant waving.

Wim and I didnt stop, we stayed in Apeldoorn to visit the next day three other puppy’s, bigger ones, young dogs already in their puberty. In my next blog I’ll write about them. Stay tuned!


Enjoy with us and follow our stories. We will be also at Polarsteps and on my page on Facebook.

Deel twee

Ilvar en Ilvie, achterkleinkinderen van onze juffrouw Bera komen naar Nederland. Een teefje en een reutje. IJslandse Honden, pups van Jutta Blechschmidt van de kennel Islandhunde von Feinasberg. We zijn op 14 maart begonnen en gingen eerst naar Felsberg, waar onze vrienden Lia ter Braake en Frans van der Reep wonen. Wij overnachten bij hen. De volgende dag hebben we beloofd op de terugweg terug te komen en wat langer te blijven, we gaan naar Salzburg, ook naar vrienden die we vanwege de corona al zes jaar niet meer hadden gezien. We verbleven een paar dagen en bezochten de oude stad van Salzburg en de ‘The Augustiner Bräu Mülln’ waar je je eigen eten mee kunt nemen, het bier moet je dan bij hun afnemen. Honden mogen altijd mee, dus Miss Bera ging mee.
Op zondag zijn we een half uurtje terug gegaan naar Duitsland en hebben we de ‘Königsee’ bezocht. Na een flinke wandeling en een heerlijke lunch zijn we weer Oostenrijk binnen gereden en zijn we naar de:

Rossfeld-Panoramastraße

Rossfeld-Panoramastraße

Zo overweldigend mooi!!! Overal om je heen vol bergen. Onze wereld is gewoon geweldig!

Naar Waldenstein, naar de pups!

Vervolgens op maandagochtend richting Waldenstein, om de twee kleine puppy’s op te halen. En ontmoet Jutta in het echt, we kennen elkaar al vele jaren, maar nooit eerder in het echt ontmoet. Het was één groot feest samen. Ook wat een prachtig gebied. Wij wilden er wel voor altijd blijven. We beginnen meteen met het knuffelen van de baby’s, samen zittend in het gras. Wowwowwow, zo eindeloos lief en rustig zijn ze!

IJslandse Honden in Oostenrijk

IJslandse Honden in Oostenrijk, Urmutti, mutti und babies!

Tot ziens Jutta! Tot ziens Waldenstein.

Afscheid nemen van Jutta en een paar dagen in Oostenrijk verblijven aan de ‘Traunsee’ (Wij dachten eerst dat het ‘Draumsee’ heette en dus noemen wij deze plek nog steeds het ‘Droommeer’), voordat we weer naar Lia en naar Nederland gaan. De pups vonden alles leuk wat we deden, ze beleefden gewoon alles met ons. Ook reizen met de camper, geen probleem. Dan het moeilijkste voor ons, ook van hen afscheid nemen en ze afleveren bij de nieuwe eigenaren in Nederland. Maar alles verliep heel soepel en wij zijn ook dol op de nieuwe eigenaren Ingeborg en Karen en haar ouders. Ze stonden al zwaaiend op ons te wachten voor het restaurant.

Wim en ik stopten niet.

We bleven in Apeldoorn om de volgende dag drie andere puppy’s te bezoeken, grotere, jonge honden die al in de puberteit zijn. In mijn volgende blog zal ik erover schrijven. Blijf kijken! Geniet met ons mee en volg onze verhalen. Ook zijn wij te vinden op Polarsteps en op mijn pagina op Facebook.

Leave A Comment